IRON MIG 221P Multi

Inverter Mig Pulse 230V 1 phase

ED 25%: 200 A
ED 60%: 140 A
ED 100%: 120 A

IRON MIG 303

Inverter Mig Pulse 400V 3 phase

ED 35%: 300 A
ED 60%: 250 A
ED 100%: 200 A

IRON MIG 303P

Inverter Mig Pulse 400V 3 phases

ED 35%: 300 A
ED 60%: 250 A
ED 100%: 200 A

MAX 403 TOP 504 SM

Inverter Mig 400V 3 phases

ED 35%: 400 A
ED 60%: 350 A
ED 100%: 300 A

MAX 403 TOP 504 XM

Inverter Mig Pulse 400V 3 phases

ED 35%: 400 A
ED 60%: 350 A
ED 100%: 300 A

MAX 453 TOP 504 XXM

Inverter Mig Pulse 400V 3 phases

ED 35%: 450 A
ED 60%: 430 A
ED 100%: 350 A

MAX 603 TOP 504 XXM

Inverter Mig Pulse 400V 3 phases

ED 35%: 550 A
ED 60%: 500 A
ED 100%: 400 A