IRON MIG 211

Inverter Mig 230V 1 fase

ED 25%: 180 A
ED 60%: 120 A
ED 100%: 100 A

IRON MIG 221P Multi

Inverter Mig Pulsato 230V 1 fase

ED 25%: 200 A
ED 60%: 140 A
ED 100%: 120 A

REVOLUTION 2500

Inverter Multiprocess Pulsato 120/230V 1 fase

ED 20%: 250 A
ED 60%: 160 A
ED 100%: 130 A

IRON MIG 303

Inverter Mig Pulsato 400V 3 fasi

ED 35%: 300 A
ED 60%: 250 A
ED 100%: 200 A

IRON MIG 303P

Inverter Mig Pulsato 400V 3 fasi

ED 35%: 300 A
ED 60%: 250 A
ED 100%: 200 A

MAX 403 TOP 504 XM

Inverter Mig Pulsato 400V 3 fasi

ED 35%: 400 A
ED 60%: 350 A
ED 100%: 300 A

S400 F20

Inverter Mig Pulsato 400V 3 fasi

ED 35%: 400 A
ED 60%: 350 A
ED 100%: 300 A

S400 F40

Inverter Mig Pulsato 400V 3 fasi

ED 35%: 400 A
ED 60%: 350 A
ED 100%: 300 A

MAX 453 TOP 504 XXM

Inverter Mig Pulsato 400V 3 fasi

ED 35%: 450 A
ED 60%: 430 A
ED 100%: 350 A

MAX 603 TOP 504 XXM

Inverter Mig Pulsato 400V 3 fasi

ED 35%: 550 A
ED 60%: 500 A
ED 100%: 400 A

SKY MIG 453 S

Generatore a Scatti 400V 3 fasi

ED 35%: 350 A
ED 60%: 270 A
ED 100%: 210 A